Wat is de Boekenbende aan huis ?

De Boekenbende aan huis is een "voorlees-op-maat-project" van de Brusselse bibliotheken waarbij een voorlezer vijf of 10 weken na elkaar boeken en verhalen gaat brengen bij kinderen uit de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar. Zoals de projectnaam het aangeeft, gaat de voorlezer van de Boekenbende aan huis bij de kinderen thuis voorlezen.

De Boekenbende aan Huis heeft een dubbele, gecombineerde doelstelling. Het project wil het (a) voorlezen (b) in het Nederlands aanzwengelen. Die twee aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: de Boekenbende aan Huis is er voor kinderen waar thuis weinig of niet in het Nederlands wordt voorgelezen.


Door thuis te gaan voorlezen wil de Boekenbende Aan Huis in de eerste plaats kinderen in hun vertrouwde omgeving het plezier van het voorlezen laten voelen. Als de ouders er bij zitten en zien dat hun kind het leuk vindt om verhaaltjes te horen, wordt het effect van de Boekenbende nog groter. Want dan is de kans reëel dat de kinderen ook na de Boekenbende nog verhaaltjes te horen krijgen.


Het is om die reden dat een bezoek aan de plaatselijke bibliotheek een vast onderdeel van de Boekenbende is: om voor te lezen heb je boeken nodig, goede voorlees- en prentenboeken, en die vind je in de bib. In de bib heb je ook gespecialiseerd personeel dat ouders en kinderen kan helpen bij hun keuze.


Een belangrijk neveneffect dat de Boekenbende aan Huis nastreeft is de “knuffelwaarde” van het Nederlands vergroten bij kinderen die thuis weinig of geen Nederlands horen en die het Nederlands uitsluitend associëren met de schoolomgeving en alles wat daar bij komt: de moeite die ze moeten doen om te volgen wat de juf of meester elke dag vertelt, de moeite om zich zelf uit te drukken… Die emotionele band die veel kinderen van niet-Nederlandstalige gezinnen missen, probeert de Boekenbende aan Huis een beetje aan te halen.